Kết quả
Bạn thấy dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Tổng lượt bình chọn : 126

Rất tốt 70 Phiếu bầu
55.56%
Tốt 46 Phiếu bầu
36.51%
Bình thường 2 Phiếu bầu
1.59%
Kém, cần thay đổi 8 Phiếu bầu
6.35%
  Đóng